Welkom bij de ChristenUnie in Slochteren

Welkom bij de ChristenUnie Slochteren.

De ChristenUnie is een partij die vanuit de bijbelse boodschap politiek actief wil zijn. We doen dat omdat we vinden dat die oude boodschap ook vandaag nog steeds actueel is. In Slochteren heeft de ChristenUnie drie zetels. Die worden ingenomen door Niels Joostens , Miranda Hoeksema en Klaas Boer. De ChristenUnie neemt sinds 2010 deel aan het college Jan Jakob Boersma is wethouder.

RSS icon linking to RSS overview

Raad vult accommodatiefonds aan.

prob2008vrijdag 07 juli 2017 16:00 De gemeenteraad van Slochteren heeft in een breed ingediend en ondersteund amendement het college opgeroepen om een deel van het rekeningresultaat te bestemmen voor het accommodatiefonds. lees verder
Labels
Gemeenteraad
Moties en Amendementen

Slochteren haalt financieel gezond de eindstreep.

Topbanner geld 944x390dinsdag 27 juni 2017 22:30 “Kleine gemeenten zijn niet in staat om de steeds groter wordende verantwoordelijkheden op zich te kunnen nemen.” “Gemeenten moeten samen op zoek naar meer bestuurskracht.” “In de bestuurlijke spaghetti van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen kan een gemeenteraad niet sturen.” lees verder
Labels
Midden-Groningen

Mooie verkiezingstaal blijken loze beloften.

gaswinning-kleinwoensdag 10 mei 2017 20:30 Weet u het nog? Die warme woorden voor Groningen? De stevige taal? De beloften en de toezegging dat het anders moest? Dat vertrouwen en veiligheid nu echt centraal moeten staan! Dat bevingen echt een serieus probleem zijn. lees verder
Labels
Midden-Groningen

ChristenUnie blij met kansrijk initiatief voor “het Olderloug”.

IMG_7116woensdag 15 maart 2017 12:00 De stichting “Zonder Zorgen Wonen” heeft het initiatief genomen om opnieuw een zorgfunctie te geven aan het Olderloug. Daarmee is de kans erg groot dat er weer ruimte is voor ouderen die zorg nodig hebben. lees verder
Labels

ChristenUnie zet ouderen in het zonnetje.

stienekemaandag 13 maart 2017 08:00 Waardig ouder worden. Wie kan daar nu tegen zijn? Niemand denken wij! Toch hebben steeds meer ouderen het idee dat ze de verbinding met de samenleving aan het verliezen zijn. Leeftijdsgenoten vallen weg, de zorg komt op grotere afstand te staan en steeds vaker hebben ouderen het idee dat ze worden gezien als een financiële last. lees verder
Labels
Hoogezand-sappemeer
Midden-Groningen

Alle nieuwsitems