De verkeersveiligheid rondom scholen.

De verkeersveiligheid rondom scholen.

Voor welke school vult u dit formulier in?
Hoe zou u de vekeerssituatie in de omgeving rondom uw school willen typeren?
Kunt u een toelichting waarom u de verkeerssituatie zo typeert?
Hebt u regelmatig contact met de gemeente over verkeersveiligheid?
Bent u tevreden met het overleg dat er is met de gemeente?
U kunt hier zonodig een toelichting geven.
Welke verandering van fysieke inrichting zou volgens u de verkeerssituatie rondom uw school verbeteren?
Hebt u zelf maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren?
Mogelijkheid wanneer u op de vorige vraag hebt geantwoord anders.
Wijst u leerlingen en mogelijk ook ouders op hun gedrag in het verkeer?
Hebt u mogelijk nog ideeen of tips die we kunnen gebruiken om de veiligheid te vergroten?