Snel onder de grond, struikelend over de stoep?

IMG_064519-02-2016 12:00 19-02-2016 12:00

Eind 2015 en begin 2016 zijn er op verschillende plekken in de gemeente Slochteren werkzaamheden uitgevoerd waarbij blauwe kale mantelbuizen zijn neergelegd. Gezien de reclame op de busjes met het doel glasvezel aan te leggen.

De ChristenUnie juicht de komst van glasvezel naar de gemeente Slochteren van harte toe. Bedrijven in het buitengebied hebben steeds meer geavanceerde apparatuur die om een snelle verbinding met het world wide web vragen.

Helaas gaat de aanleg niet gepaard met het netjes uitvoeren van de plicht om de open gegraven stoepen weer in goede staat terug te brengen. Het resultaat is, zeker na een regenbui, een uitgespoeld trottoir waarvan de stenen los liggen en soms zelfs verzakt zijn.

De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering gevraagd om hier iets aan te doen. De veiligheid van de weggebruikers mag niet in het geding komen en de aanleg van andere infrastructuur onder bestaande wegen moet op en dusdanige manier gebeuren dat de trottoirs veilig begaanbaar blijven. Wethouder Stok heeft aangegeven IBOR opdracht te geven de zaak te onderzoeken.

Labels
Vragen

« Terug

Archief > 2016 > februari

Geen berichten gevonden