Gebedspunten

Gebedspunten

De ChristenUnie fractie wil uw gebed vragen voor
 • De ChristenUnie fractie en steunfractie, dat zij hun werk mogen doen zoals God dat van ons vraagt.
 • Het bestuur van de ChristenUnie in Slochteren.
 • De Burgemeester en de wethouders bij het uitoefenen van hun taak.
 • De overige gemeenteraadsleden.
 • De ambtelijke organisatie in de gemeente Slochteren.
 • Voor christenen die niet politiek georganiseerd zijn omdat ze vervolgt worden om hun geloof, of belemmerd in de uitoefening daarvan.

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.”
Filippenzen 4 : 6

Geachte bidders,

Op de vraag van de Volkskrant “Als God bestaat, waarom maakt Hij de ChristenUnie dan niet de grootste partij?” antwoordde André Rouvoet:

”Dat zou Hij doen als Hij de ChristenUnie nodig had, maar dat is niet zo. Hij kan heel goed zonder ChristenUnie. Het christendom is begonnen met twaalf mensen in Jeruzalem. Me dunkt, dat kan tot prachtige dingen uitgroeien. God heeft alles in zijn hand, maar mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. We zijn geen marionetten bij wie God aan de touwtjes trekt. Christelijke politiek kent wel een afhankelijkheid van God: wij hoeven het niet te hebben van peilingen maar van Gods zegen. Dat is iets anders dan succes of zetelwinst. Maar natuurlijk hoop ik op meer zetels.”

U kunt danken voor:

 • de vele mogelijkheden die wij hebben in deze campagne;
 • de vele honderden vrijwilligers die zich inzetten;
 • de waardering die de ChristenUnie ontvangt van verschillende organisaties over ons programma en onze mensen.
U kunt bidden voor:
 • wijsheid om in verkiezingsdebatten de goede toon te vinden;
 • kracht en energie om ons campagnewerk te doen;
 • inspiratie om steeds weer op een frisse manier mensen aan te spreken;
 • bescherming voor de gezinnen;
 • juiste balans tussen campagneactiviteiten en overige werkzaamheden. Voor de meeste van de 29 kandidaten geldt dat hun gewone werk gewoon doorgaat.
 • voortdurend besef van afhankelijkheid.


Actief meebidden met de gebedsgroep. Samen bidden voor onze omgeving? Dat kan! Informatie daarover kunt u hier vinden. vanuit de groep het volgende adres waar u iets aan kunt hebben. http://www.cbmc.nl/