Bestuur

Secretaris       Bestuurslid
Dhr E.G. (Eisse) de Haan   Dhr B. (Bert) van Wieren
Schildwolderdijk 8, 9626 AS Schildwolde   
Voorzitter    
Dhr B.J (Ben) Boerema  
Noorderweg 57, 9621 BN Slochteren  
Bankgegevens    
2689741