ChristenUnie meest concreet over reduceren van de gaswinning.

gasfakkel neergehaald13-02-2017 12:00 13-02-2017 12:00

Tijdens het Noordelijke lijsttrekkersdebat was er natuurlijk de nodige aandacht voor de problemen die inwoners hebben vanwege de gaswinning. Van de deelnemende partijen heeft de ChristenUnie het meest uitgewerkt in concrete plannen. Zo is zij als een van de weinige partijen concreet is over de maximale winning. Die moet terug naar 12 miljard kuub en uiteindelijk naar 0.

Compenseer de schade en beoordeel de schade onafhankelijk.

'Gaswinning in de provincie Groningen heeft geleid tot een ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Ook immaterieel is de schade groot: steeds meer mensen kampen met gezondheidsproblemen en psychische klachten. De ChristenUnie wil snelle afbouw van de gaswinning, directe versterking van woningen op kosten van de NAM, onafhankelijke schadebeoordeling en ruimhartige compensatie voor gedupeerden.

Maak huizen en gebouwen onafhankelijker van aardgas.


'Onafhankelijk van aardgas. De verwarming van huizen en gebouwen is in 2035 voor 90% onafhankelijk van aardgas. De gaskraan in Groningen wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. In 2018 gaat de gaswinning in Groningen terug naar 21 miljard kuub en vervolgens in jaarlijkse stappen omlaag via 12 miljard kuub naar nul. De export van gas wordt afgebouwd. De conversiecapaciteit wordt uitgebreid om geïmporteerd gas om te zetten.'

Mijnbouwschade overal op adequaat vergoeden.


'Ruimhartige compensatie. De NAM komt met een ruimhartige compensatie voor waardedaling van woningen, voor versterking van woningen, scholen, bedrijven en dijken en voor investeringen in leefbaarheid. Er is bijzondere aandacht nodig voor het behoud en herstel van cultureel erfgoed in de provincie Groningen. In heel Nederland wordt mijnbouwschade adequaat vergoed na een onafhankelijke schadebeoordeling, dus ook in Drenthe, Friesland, Overijssel en Limburg.'

Een opkoopregeling voor onverkoopbare huizen.


'Opkoopregeling voor mensen in de provincie Groningen die vastzitten in een uitzichtloze situatie met een onverkoopbaar huis.'

Toekomstperspectief voor Groningen.


'Toekomstperspectief voor Groningen. De provincie wordt een voorloper bij de toepassing van innovatieve energietransitie en besparing. Dit levert een impuls voor de economie en werkgelegenheid op.'

Geen nieuwe winningslocaties en afbouw van bestaande winning.


- 'Geen nieuwe winningslocaties voor olie of gas in Nederland en een afbouw van huidige winningsactiviteiten. Er komt een verbod op schaliegaswinning.'

Geen gasboringen in werelderfgoed Waddenzee.


- 'Bescherming Waddengebied als Werelderfgoed. Geen gaswinning bij de Waddeneilanden.'

Labels
Hoogezand-sappemeer

« Terug

Archief > 2017 > februari

Geen berichten gevonden