Het Slochter dorpsplein.

fraeylemaborg in april17-10-2016 14:30 17-10-2016 14:30

Met het vertrek van de Hubo naar de locatie Korenmolenweg kwam er ruimte voor een plein in het historische hart van Slochteren. Inmiddels is het terrein voorzien van twee follies en wordt er nagedacht over de verdere afronding van het centrum van Slochteren. De plannen voor vestiging van een bezoekerscentrum en de komst van Staatsbosbeheer laten vanwege de aardbevingsschade nog op zich wachten. De plannen voor een overkluizing zijn, zoals we kunnen lezen in de begroting 2017, wel concreter geworden.

Vele varianten zagen het levenslicht. Kleinschalig chic en referentiebeelden van Oudeschand, Bourtange en Garnwerd werden getoond. Zo zou het in Slochteren ook kunnen worden. De ChristenUnie vond het plan dat de dorpsvereniging samen met de historische vereniging presenteerde erg mooi en passend. Helaas is het, in ieder geval voor dit moment, niet mogelijk gebleken om water terug te brengen. De historische houtstek blijft onderdeel van het plan. De komende tijd wordt er in goed overleg met de dorpsvereninging verder gesproken over de invulling.

ChristenUnie wijst op mogelijk negatieve effecten van een overkluizing op geluid in de omgeving.

Onderdeel van de plannen vormt ook de verbinding van het plein met de haven. Daarbij wordt al langer nagedacht over een overkluizing van de tunnelbak die nu op het oude tracé van het Woltjerspoor het dorp doorkruist. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de effecten die dit kan hebben op de ervaren geluidsoverlast aan de Noorderweg en Zuiderweg. Eerder heeft de provincie Groningen aangegeven op basis van de geluidsbelasting geen maatregelen te willen treffen. Een verandering van de tunnel kan effect hebben op het versterken van het geluid. Op verzoek van onze fractie gaat de wethouder opnieuw in gesprek met de provincie. Wordt dus vervolgd.

 

Labels
Bijdragen

« Terug

Archief > 2016 > oktober

Geen berichten gevonden