Ingenomen standpunten

Ingenomen standpunten

Algemeen Plaatselijke Verordening.

Laatst gewijzigd op: 17-12-2009 00:00

De ChristenUnie heeft ingestemd met de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe APV. Daarbij staat voorop dat er ook echt sprake is van schrappen van regels die niet meer nodig zijn, dan wel op een andere manier prima zijn geregeld. Wel heeft de ChristenUnie extra scherp gekeken naar regels die de landbouw in onze gemeente betreffen. De landbouw is en blijft een belangrijke economische tak in onze gemeente. Van de gehandhaafde regels zijn er in onze ogen een aantal overbodig. Ook hier geldt dat daarvoor al bij andere instanties scherpe regels zijn gesteld.

Antidiscriminatie voorziening.

Laatst gewijzigd op: 17-12-2009 00:00

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een antidiscriminatie voorziening te hebben. Het gaat hierbij om het uitvoering geven aan landelijke wet en regelgeving. De ChristenUnie is dan ook voor de invoering van deze voorziening. Al hopen we wel dat de praktijk uit al wijzen dat deze voorziening in de gemeente Slochteren geen gebruik hoeft te worden gemaakt.