Meerstad Midden

Hier vindt u alle  informatie over het bestemmingsplan Meerstad Midden. Inmiddels is bekend dat de besluitvorming hierover staat gepland voor 20 december 2007. Daartoe zijn alle stukken opnieuw ter inzage gelegd. Uw opmerkingen kunt u hieronder kwijt. Vermeld daarbij ook hoe we -als u dat op prijst stelt- met u in contact kunnen komen.

Noorderpark
Als u 100 punten mocht verdelen hoe zou u dat dan doen?
Hard rijden
Onderhoud van gemeentelijk groen
Sport- en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren
Meer voorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte
De kwaliteit van wegen en voetpaden
De wijkvoorzieningen
Gebruik van verboden middelen
Wat wilt u graag kwijt over uw wijk?
Uw mailadres (alleen wanneer u graag in contact komt)

Bestemmingsplan Meerstad Midden.