Samen

Samen leven lijkt steeds moeilijker. Groepen in de samenleving komen tegenover elkaar te staan en er is steeds meer roep om te kiezen voor het individu. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Ons programma is er op gericht om mensen samen tot hun recht te laten komen. Het ikke, ikke, ikke moet echt veranderen. Je redt het niet meer alleen. Vanaf 2006 hebben we dan ook als motto van IK naar SAMEN. Ook in Slochteren hebben we veel van die doelstellingen in beleid kunnen omvormen. Het is duidelijk terug te vinden in de visie Slochteren 2020. Toch vragen we steeds nadrukkelijk aandacht voor het zorgvuldig terug geven van verantwoordelijkheden. De overheid heeft steeds de neiging gehad om taken naar zich toe te trekken. Wat eerde door de kerk, het dorp of de familie werd gedaan kon ook wel door de overheid worden gedaan. Nu dat te duur wordt en er geen middelen voor zijn worden alle verantwoordelijkheden in grote haast over de schutting gegooid. Dat kan in de ogen van de ChristenUnie niet. Prima, dat de samenleving weer verantwoordelijk wordt gemaakt, maar dat moet ze wel kunnen behappen. Wennen aan het idee is in elk geval belangrijk. In Slochteren zien we veel positieve ontwikkelingen die de samenleving versterken. De gemeente ondersteunt waar mogelijk en heeft daar ook middelen voor in de vorm van het accomodatiefonds en het leefbaarheidsfonds. Op die manier versterken en waarderen we initiatieven die zorgen voor een leefbaar Slochteren. Voor elkaar!