Hart

Hart voor jongeren

Welke 3 onderwerpen verdienen wat jou betreft meer aandacht?
Meer stage- en werkervaringsplaatsten bij de gemeente.
Beter openbaar vervoer naar en van Groningen.
Meer aandacht voor alcohol- en drugsmisbruik.
Meer woningen voor starters op de woningmarkt, ook voor kopers.
Meer geld voor activiteiten speciaal voor jongeren.
Meer aandacht voor een gezonde leefstijl dus ook goede sportvoorzieningen.
Een jongerenraad die de gemeenteraad ook gaat adviseren over jeugdbeleid.
Dit aandachtspunt zou ik zelf aan willen dragen.