Verkiezingsstunts laten we graag over aan anderen.

slochteren bord17-02-2017 11:00 17-02-2017 11:00

Gemeentebelangen Slochteren verbaasde in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 februari de overige fracties met een nogal tendentieuze bijdrage. De door alle raadsfracties, dus ook gemeentebelangen, ingediende motie blijvers-lening werd weggezet als verkiezingsstunt. Sterker nog de motie zou onwaardig zijn.

In reactie heeft de ChristenUnie aangegeven dat er wel hele grote woorden werden gebruikt door de fractievoorzitter van gemeentebelangen. Het was Jan Buurke die voorafgaand aan de commissievergadering lovend was over deze motie. Hij wilde graag meedoen. Vreemd dat hij zijn nu geuitte kritiek toen niet kenbaar maakte.

Dat er sprake is van een verkiezingsstunt laat zich makkelijk logenstraffen. De ChristenUnie heeft, net als andere fracties, aandacht gevraagd voor ouderen en langer zelfstandig wonen. Hierbij een deel van de bijdrage tijdens de algemene beschouwingen die de ChristenUnie heeft uitgesproken op 27 oktober 2016.

Onze bijdrage tijdens de algemeen politieke beschouwingen (27-10-2016).

We investeren nu in de dorpen om ze straks sterker te maken in een nieuwe gemeente. Dat past ook bij de trend om inwoners meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving. We investeren daarmee ook in een leefbare woonomgeving voor de toekomstige generaties.

Daarbij hebben we wel een aantal zorgen. Hoe gaan we er in een veranderende samenleving voor zorgen dat de saamhorigheid blijft. Meer dan ooit zijn mensen op zichzelf aangewezen. In de meeste gevallen gaat dat gelukkig goed. Maar ook wij krijgen te maken met de gevolgen van de vergrijzing. De sluiting van het “Olderloug” in Slochteren staat daar wel erg haaks op. Hoe zorgen we ervoor dat onze ouderen goed kunnen blijven wonen. Wanneer we als fractie met inwoners over dit onderwerp komen te spreken dan zijn er wel zorgen. “Nu gaat het nog maar straks, het huis wordt dan te groot en de kinderen wonen verder weg.” We zijn daarom voorstander om na te gaan denken over hoe hier mee om te gaan. De provincie Overijssel is verder op dit punt en presenteerde een rapport “Lang zult u wonen!”. We zouden graag zien dat we daar ook in de nieuwe gemeente Midden-Groningen iets mee gaan doen. We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Laat leeftijd daarin geen complicerende factor zijn.

Kortom de ChristenUnie is consistent in haar beleid en bijdragen.

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Archief > 2017 > februari

Geen berichten gevonden