Verkiezing 2014

ChristenUnie goed voor elkaar!

De ChristenUnie in Slochteren staat midden in de samenleving. Wij staan voor een bestuur dat waar maakt wat ze belooft, zorgt voor goede voorzieningen en de lasten voor de burgers laag houdt. De gemeente Slochteren staat er door het financieel beleid van ChristenUnie wethouder Jan Jakob Boersma goed voor. Concreet betekent dit dat we geld hebben kunnen reserveren voor de komende decentralisaties. Wat we precies mogen verwachten vanuit 'Den Haag' is niet duidelijk, maar wat we wel weten is dat we er minder geld voor krijgen. In Slochteren hebben we er voor gekozen om €400.000 te reserveren om te zorgen voor een goede invoering van de nieuwe WMO, de AWBZ, de participatiewet en de nieuwe jeugdzorgtaak die we krijgen. De ChristenUnie komt op voor mensen die het zwaar hebben.