WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt voor een verschuiving van verantwoordelijkheden van rijk naar gemeente. Verder is het een herziening van verschillende bestaande wetten. Door deze nu onder te brengen in één nieuwe zorgwet hoopt de overheid de kosten in de hand te kunnen houden. De uitvoerende taken zullen nu door de gemeente worden afgehandelt en niet meer door de rijksoverheid. Hoe de gemeente Slochteren hiermee omgaat kunt u hier lezen. We zullen er voor zorgen dat alle nuttige informatie hier zal verschijnen. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Niels Joostens, hij vertegenwoordigd de ChristenUnie fractie voor onder andere de WMO.


Documenten over de WMO