Gemeente Midden-Groningen vanaf 1 januari 2018 een feit.

maps groningen227-04-2016 08:30 27-04-2016 08:30

Eind februari 2013 werden de bestuurders in Groningen verrast met een uitnodiging om kennis te komen nemen van een rapport: “Grenzeloos Gunnen”. Zelden zo’n slecht onderbouwd stuk gezien was onze eerste reactie. De dienstverlening aan de burgers lag op een goed peil en door samen te werken met de gemeente Hoogezand-Sappemeer was er voldoende kwaliteit in huis

Na verschillende besprekingen in de raad werd toch duidelijk dat het verstandig was om mee te gaan denken en ook mee te doen in het proces. Want de gemeentes rondom begonnen allemaal te bewegen. Aan de kant blijven staan terwijl andere gemeenten wel aan een oriëntatie waren begonnen was bestuurlijk ook niet verstandig.

Er werd een beeld geschetst van de reeds aanwezige samenwerkingsverbanden en wenselijke samenwerkingsverbanden.

“Grenzeloos Gunnen” was daarmee ook voor onze gemeente een feit. Samenwerken en opschalen was het advies. Structuur en cultuurveranderingen waren noodzakelijk om toekomstbestendig te worden. De  drie decentralisaties waren mede de aanleiding voor ons om stappen te gaan maken. Samenwerken wordt fuseren en fuseren is herindelen.  

Het streven om in 2018 samen één te zijn werd door Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren werd door alle raden uitgesproken. De belofte en conclusie van het rapport voor kostenbesparing en meer werkgelegenheid is nog steeds zeer ongewis, maar we zien hier wel naar uit.

De aanloop naar deze gedenkwaardige dag is een gehaast, maar grotendeels zorgvuldig proces geweest. De raad had hier zeker meer en intensiever bij betrokken kunnen worden. Er is een stappenplan opgesteld en er zijn grootse plannen gemaakt. Nu is de tijd van realisatie aangebroken! Er zijn nog veel stappen te nemen, waarbij de raad duidelijk een rol zal moeten krijgen. Het gaat ten slotte om het vorm geven van de nieuwe gemeente. We zullen meer samen op moeten trekken en tijd moeten besteden om een goed beeld te krijgen van de toekomstige gemeente om bij de harmonisatieslag die nog gemaakt moet worden juiste besluiten te kunnen nemen.

De ingeslagen koers is duidelijk, het kompas geeft de richting aan. Nu wordt het tijd om dit, samen met de andere raden, nader in te vullen om tot een strategische visie te komen. Hoewel het Kompas dit woord al gebruikt, zien wij dit duidelijk niet als strategisch document, maar wel als onderlegger om hiertoe te komen.

Ik wil iedereen die heeft meegewerkt complementeren met het resultaat tot nu toe en het college oproepen om ons als raad nauw te betrekken bij alle stappen die nog genomen moeten worden de komende jaren. We zien uit naar een optimale samenwerking, ook met de andere raden.

De nieuwe gemeente Midden Groningen kan een voorbeeld zijn van een gemeente waarin participatie mogelijk wordt gemaakt. Die uitdaging gaan we graag aan.

Labels
Herindeling

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden