ChristenUnie bestuurders komen met een gezamenlijke verklaring.

middelstum 201427-01-2014 11:00 27-01-2014 11:00

De ChristenUnie is kritisch ten aanzien van de maatregelen uit het kabinetsbesluit over de toekomst van de gaswinning in Groningen. De plannen zijn een eerste stap in de richting van de bewoners en het gebied, maar vervolgstappen zijn onontkoombaar.

Tot deze conclusie kwamen ChristenUnie-bestuurders uit gemeenteraden, Provinciale Staten, Waterschap en Tweede Kamer die zaterdag in Middelstum bijeen waren om te spreken over het kabinetsbesluit. Herstel vertrouwen, garandeer veiligheid en bied toekomstperspectief aan de regio, is de boodschap van de ChristenUnie-bestuurders richting het kabinet en de andere partijen in de Tweede Kamer. 

Veiligheid voorop

Voor de ChristenUnie staat de veiligheid van de bewoners te allen tijde voorop. De maatregelen die het kabinet voorstelt zijn onvoldoende om die veiligheid te waarborgen. De kans op een aardbeving sterker dan 4.1 op de Schaal van Richter is met tien procent aanzienlijk te noemen, de risico’s worden onderschat.

Daarnaast is er nog veel onduidelijk. Het kabinet geeft aan bij Loppersum de gaswinning met tachtig procent te willen verminderen. De totale productie blijft echter nagenoeg gelijk. Elders zal er meer worden gewonnen. Niet bekend is wat de gevolgen daarvan voor de andere gebieden zullen zijn met betrekking tot veiligheid en schade.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de veiligheid van de bewoners in het gebied. Er zullen extra maatregelen getroffen moeten worden.

Schadeherstelkosten

Het versterkingspakket voor de regio omvat € 1,18 miljard. De ChristenUnie betwijfelt of dit toereikend is. De ChristenUnie-bestuurders zijn van mening dat de herstelkosten bij schade aan woningen, bedrijfspanden, monumenten en andere gebouwen buiten het versterkingspakket moeten worden gehouden. Deze kosten dienen in alle gevallen volledig vergoed te worden voor rekening van gaswinningsbedrijf NAM. Daarnaast is er behoefte aan een onafhankelijke beoordeling en afhandeling bij schade.

Toekomstperspectief

De looptijd van vijf jaar van het versterkingspakket wijkt af van het advies dat de Commissie Meijer in november heeft gegeven. Die pleitte voor een langjarig programma met een looptijd van twintig jaar voor een duurzaam toekomstperspectief. De ChristenUnie is met de Commissie Meijer van mening dat er voor een langere periode perspectief moet worden geboden aan de prachtige regio; een economisch perspectief en een aantrekkelijk leefgebied voor nieuwe generaties.

Consistent

De ChristenUnie heeft steeds een consistent geluid laten horen naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek. Vorig jaar drong de partij er in de Tweede Kamer op aan de gaswinning uit voorzorg te verminderen, naar aanleiding van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Tevens pleitte de ChristenUnie een jaar geleden al voor een regionaal compensatiefonds om het gebied, de bewoners en bedrijven tegemoet te komen. Beide initiatieven werden door coalitiepartijen VVD en PvdA weggestemd.

In de hoorzittingen en debatten over het recente kabinetsbesluit zal de ChristenUnie zich in raden, Staten, waterschap en de Tweede Kamer onverminderd sterk maken voor de belangen van de inwoners van Groningen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht