ChristenUnie Tweede Kamerfractie is wachten op minister Kamp zat.

gasfakkel neergehaald02-01-2014 22:00 02-01-2014 22:00

De NAM heeft vorig jaar nog snel even extra veel gas uit de grond gepompt voordat minister Kamp zal ingrijpen. Dat zeggen experts tegen BNR. Voor de fractie van de ChristenUnie reden genoeg om Kamervragen te stellen.

Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie: "Ik vind het echt schandalig dat dit gebeurd is."

Kamp kreeg al een jaar geleden het advies van zijn toezichthouder de productie te verminderen vanwege aardbevingsgevaar. De verwachting is dat Kamp nog deze maand dat advies zal opvolgen. 

"Een jaar geleden kwam het Staatstoezicht op de mijnen met het advies om de productie snel en sterk te verlagen", vertelt redacteur Bram Mullink die het verhaal uitzocht. "Kamp reageerde daarop door te zeggen: 'Nou, dat wil ik eerst nog eens even goed onderzoeken.' Dat duurde een flinke tijd. De NAM mag, dat is nu afgesproken, de komende tien jaar een bepaalde hoeveelheid gas uit de grond halen. Maar in dit tempo gaan ze daar heel hard overheen." 

Getreuzeld
 

Hij gaat verder: "Verschillende bronnen die ik sprak gaven aan dat zij denken dat Kamp juist daarom zo lang treuzelt met het reageren op het advies van zijn eigen inspectie. Om de NAM nog even wat ruimte te geven een flinke productie te draaien en wat centjes te verdienen voor de rijksbegroting."

Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie reageert op BNR: "Ik heb op dit moment geen aanwijzingen die dit hard kunnen maken. Maar het heeft er natuurlijk wel alle schijn van. We hebben vanaf het begin gezegd: waarom nou een jaar onderzoeken? Waarom moet het zo lang duren, kan het niet sneller, kan het niet worden beperkt tot een half jaar? In de tussentijd zitten mensen in Groningen in grote onzekerheid in een aardbevingsgebied. Nu blijkt vandaag dat er veel meer gas naar boven is gehaald dan van tevoren is afgesproken."

Schandalig


Dan boos: "Ik vind het echt schandalig dat dit gebeurd is. Er ligt al een jaar een rapport van het Staatstoezicht die adviseert de productie omlaag te brengen. In plaats daarvan is er veel meer naar boven gehaald: maar liefst 55 miljard kuub. Echt schandalig gezien de aardbevingsgevoeligheid van het gebied. Ik wil van de minister weten of er een verband is tussen het een jaar lang onderzoeken en nog even flink gas uit de grond halen."

Vragen

Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over de gaswinning in Groningen.

1. Kent de minister het bericht 'gasproductie ruim boven afspraak'? (NOS 2 februari 2014)

2. Hoe beoordeelt de minister het productievolume van 54 tot 55 miljard kuub in 2013 in relatie tot het productieplafond van gemiddeld 42,5 miljard kuub per jaar dat in januari 2011 door de minister van EZ werd vastgesteld?

3. Hoe beoordeelt de minister deze productieomvang in het licht van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen uit 2013 om de productie te verminderen vanwege te verwachten zwaardere bevingen in het gebied?

4. Hoe beoordeelt de minister de volumegroei in het licht van de noodzakelijke energietransitie? Deelt de minister het standpunt van de ChristenUnie dat het snel leeghalen van het Groninger gasveld op gespannen voet staat met de inzet van gas als back-up in de periode van energietransitie? Zo nee, waarom niet?

5. Kan de minister aangeven waarom de exportcijfers geheim zijn? Is de minister bereid deze gegevens openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

6. Wil de minister deze vragen beantwoorden voor het debat over het volume van de gasproductie?

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht