Commissie Meijer levert helder advies aan GS.

daling02-11-2013 12:00 02-11-2013 12:00

De commissie Meijer heeft aan haar opdracht van Gedeputeerde Staten voldaan en een duidelijk advies gegeven. De korte samenvatting: De lusten en lasten van de aardgaswinning zijn slecht verdeeld. De regio zou aanspraak moeten maken op een bedrag van bijna 1 miljard euro.

Daarmee komt de commissie erg dicht bij de 1 miljard die eerder al eens zijn genoemd. Belangrijk is dat er een relatie is gelegd tussen het mentale beeld dat mensen hebben van het gebied en de aantrekkelijkheid van het gebied. Het idee van onveiligheid zorgt voor een slechteren woningmarkt.

De concrete voorstellen in het rapport:

  • Het aardbevingsbestendig maken van alle woningen en andere gebouwen in het gebied (ong. 67.000 adressen);
  • Voor ieder adres een waardebon van € 4.000,- voor het treffen van energiebesparende maatregelen, dit leidt tot waardevermeerdering van de woning en vermindert de energielasten voor de bewoner;
  • Oplossen van schrijnende situaties, bijvoorbeeld huiseigenaren die naar een verpleeg- of verzorgingstehuis moeten, maar dat nu niet kunnen omdat zij hun huis niet verkocht krijgen;
  • Herstructurering van woningmarkt en winkelcentra;
  • Behoud en herbestemming van cultureel erfgoed als kerken, borgen en molens (80-100 objecten);
  • Oprichting van een overlegtafel van direct belanghebbenden die breedgedragen adviezen uitbrengt aan de minister en/of NAM en de uitvoering van afspraken monitort.
VVD minister Kamp heeft helaas eerder al aangegeven zijn eigen onderzoeken af te wachten en zag de meerwaarde niet van deze commissie. De nabije toekomst moet uitwijzen wat er met de uitkomsten en voorstellen in dit rapport gaat gebeuren.

« Terug

Reacties op 'Commissie Meijer levert helder advies aan GS.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.