Op bedrijfsbezoek over het thema landbouw

jongveedinsdag 19 maart 2013 12:30

De ChristenUnie fractie heeft met bestuur en belangstellende leden een bedrijfsbezoek afgelegd aan de firma Niestijl in Siddeburen en veeteeltbedrijf Van Tilburg in Hellum.

De landbouw vormt in een agrarische gemeente zoals Slochteren een belangrijke bedrijfstak. Veel mensen verdienen er hun brood mee. Ook komt de landbouw vanwege een grote hoeveelheid regels op gebied van milieu en ruimtelijke ordening snel in aanraking met de overheid. Dus ook met de gemeente. Over het algemeen is er waardering, maar soms mag er ook meer worden gekeken naar de positie van een ondernemer. Met het bestuur van LTO Slochteren spraken we verder over de natuurcompensatie, de belemmeringen van bouwvlakken die actueel zijn doordat er binnen de provincie mogelijk wordt geschoven me de 2 hectare bouwvlak, mestopslag op het land in bassins en de overlast van ganzen voor het grasland. De ChristenUnie kijkt terug op een geslaagde middag. 

Voor een korte fotoreportage over deze bedrijfsbezoeken: slochteren.christenunie.nl/landbouw

Labels
12
Fractie
Werkbezoek

« Terug