Zomerbrief 2013

De ChristenUnie heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering ingestemd met de inhoud van de zomerbrief. De zomerbrief is de basis voor de uiteindelijke begroting die in het najaar van 2013 zal worden besproken.

Voor de ChristenUnie is een goed financieel beleid en een gedegen begroting belangrijk. De voorliggende zomerbrief laat zien dat Slochteren is staat is het huishoudboekje goede te beheren en ook in kan spelen op verwachtte effecten van rijksbeleid. 

De zes van Slochteren als basis. 

De zes van Slochteren die eerder al zijn vastgesteld vormen een belangrijke pijler voor het uitvoeren van het beleid. Met de doelen die daarin worden gesteld is er nog voldoende te realiseren.

De decentralisaties en kantelingen.

De ChristenUnie heeft vooral aandacht gevraagd voor de decentralisaties. Er gaat veel veranderen en de politiek is er op alle bestuurslagen erg druk mee. Wat nog niet echt is gebeurt is duidelijk aangeven wat er veranderd voor de gebruikers. Daarbij zijn we vooral afhankelijk van duidelijkheid die er toch echt eerst uit Den Haag moet komen. Het kabinet en de coalitiepartijen VVD en PvdA zijn alles behalve duidelijk.

Van het college verwachten we duidelijke en transparante informatie richting iedereen die door die decentralisaties wordt getroffen. Kies ook in de periode van gemeentelijke verkenningen richting fusie alle aandacht op lopende zaken en nieuw beleid en laat de fusie geen argument zijn om zaken op de langere baan te schuiven.

Fusieproces.

Inmiddels lijkt te gebeuren waar de ChristenUnie al bang voor was. Onnodige en ongewenste inmenging van de provincie Groningen. De voorzitter van de commissie Jansen die eerder dit jaar het rapport “Grenzeloos Gunnen” presenteerde gaat opnieuw aan de slag om gemeenten te begeleiden. Dat wekt verbazing omdat er al een advies ligt en gemeenten inmiddels al hebben aangegeven of zij kunnen leven met het advies of andere mogelijkheden zien. De ChristenUnie in Slochteren is er helder over: de raad is aan zet, heeft het college een opdracht gegeven en heeft kaders meegegeven waarbinnen zijn mag bewegen. Die kaders zijn voor de ChristenUnie een goed en transparant financieel beleid en dus een sluitende begroting, beleidsmatige overeenstemming over belangrijke onderwerpen en samenwerking binnen de nog te realiseren decentralisaties.