Zomerbrief 2012

goedkoopscoren.nl? of verantwoordelijkheid nemen!

De bestuurlijke agenda geeft een heldere richting aan. Waar staat Slochteren op weg naar de eindstip die we bij de vaststelling van de visie op onze gemeente hebben verwoord.

Wie verstand heeft van zeilen weet dat je rekening moet houden met de wind. Je kunt dan niet rechtstreeks op je doel af, maar moet laveren. Dat lijkt niet het snelste maar is wel de beste manier. Onderweg kun je te maken krijgen met windstille gebieden en loop je het risico in gebieden met drijvend zeewier terecht te komen. Een goede stuurman probeert dat natuurlijk te voorkomen en mijdt de risico’s. In Nederland is die wind politiek gezien nogal wisselvallig. 

Risico’s zijn er ook voor de gemeente Slochteren. We kunnen niet blijven doen wat we deden. Bezuinigingen zijn nodig om op de lange termijn de financiën gezond te houden. Heldere keuzes maken vraagt om bestuurlijk lef, maar ook om realisme. Goedkoopscoren.nl doet het misschien goed in de media, maar helpt ons echt niet verder. We zijn dan ook erg benieuwd naar de oplossing die GroenLinks/D66 gaat geven. In de commissie vergadering hebben we tot twee keer toe gevraagd hoe er meer gesneden kan worden in de personele formatie zonder afbreuk te willen doen aan ambities. Wat is GroenLinks/D66 van plan op te offeren? Welke bezuinigingen op dienstverlening aan de inwoners zijn er nog te halen? En ook niet onbelangrijk wat doet zoiets met de bestuurskracht van deze gemeente. Kortom wat is daarvan de impact op de Slochter samenleving? Het zijn zomaar wat vragen, waarop ons een uitvoerig antwoord is beloofd. Jammer dat zoiets moet wachten tot de raadsvergadering.

Voor de ChristenUnie geldt dat de flexibiliteit en draagkracht van de samenleving niet moet worden overvraagd. Wel willen we delen van de verantwoordelijkheid weer terug leggen bij de samenleving. Dat kun je niet van vandaag op gisteren doen. We pleiten dan ook al jaren voor gedoseerd teruggeven van verantwoordelijkheden en taken. De rol van kerken, instellingen en verenigingen in het publieke domein zal meer terug moeten komen. Dat bepleiten we niet alleen in bezuinigingstijd, maar is een van de pijlers van de christelijk-sociale politiek die de ChristenUnie voorstaan. Kijk wat bestaande verbanden voor de gemeente en daarmee voor de inwoners kunnen betekenen. Die verbanden zijn er en vormen een goede infrastructuur. Maak er gebruik van.

De bestuurlijke agenda maakt keuzes waar we ons in kunnen vinden. Er is een evenwicht tussen ambities en doelstellingen aan de ene en een verminderd budget aan de andere kant. Dat noemen we gezond realisme. Bomen hebben nooit tot in de hemel gegroeid.

We moeten voorkomen dat de gemeente Slochteren een sudderpannetje wordt waarin het vlees nog wel even doorgaard, maar de vlam al een tijdje uit is. Als energiegemeente binnen de energieprovincie kunnen we het verschil maken op het gebied van duurzaamheid. Vermarkten we onze unieke punten van groen, water en rust en een rijke historie. Maken we werk van Leader + en zetten we in op een goed ondernemersklimaat. Kijken we naar mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Een gemeente die naast de burgers gaat staan en faciliteert. Niet een gemeente die in de vaart der volkeren allerlei grootschalige plannen initieert, om vervolgens de inwoners met de rekening op te zadelen. Dat vraagt om een andere invulling van de lokale overheid. Los laten en verantwoordelijkheid geven zijn daarvan de kernwoorden.