Jan Jakob Boersma

Even kennis maken.

Jan Jakob Boersma is per 12 april 2006 namens de ChristenUnie toegetreden tot het College van Burgemeester en Wethouder. Daarmee is de ChristenUnie voor het eerst bestuurlijk verantwoordelijk. In de eerdere perioden zat nooit iemand namens de ChristenUnie of haar voorganger GPV in het College. Jan Jakob heeft de volgende taken in zijn portefeuille

Drie decentralisaties
Financiën Budgetcyclus en rechtmatigheid
Landbouw, landschap en natuur
Agrarische ondernemers
Landinrichting
Werk en inkomen Inkomensvoorzieningen
Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
BWR
WMO Wmo-beleid
Wmo-raad

"Mensen die hulp nodig hebben, krijgen hulp!"

zorg3ddonderdag 18 december 2014 16:00 Het is de grootste uitdaging waar wethouder Jan Jakob Boersma in zijn negen jaar als wethouder mee te maken heeft gehad. Sterker nog, het is één van de grootste opgaven waar de gemeenten in Nederland de laatste jaren überhaupt voor hebben gestaan: de drie decentralisaties van rijksoverheidstaken. Die krijgen in heel Nederland vanaf 1 januari 2015 gestalte. lees verder
Labels
Wethouder

ChristenUnie in college Slochteren.

zijkant gemeentehuismaandag 07 april 2014 16:30 De ChristenUnie heeft in Slochteren overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en neemt de komende periode deel aan een college dat verder bestaat uit Gemeentebelangen en GroenLinks/D66. lees verder
Labels
College
Partij
Wethouder

Jan Jakob Boersma ondertekende actieplan zorg.

pillenzaterdag 15 maart 2014 09:00 Jan Jakob Boersma is één van de ondertekenaars van het actieplan zorg. In de zorg veranderd de komende jaren erg veel. De ChristenUnie komt met duidelijke actiepunten om goede zorg in de toekomst te waarborgen. lees verder
Labels
Wethouder