Waterschap?

Waterschapsverkiezingen
Van 13 tot en met 25 november 2008 vinden in het hele land Waterschapsverkiezingen plaats. Waterschapsverkiezingen ‘nieuwe stijl'. Voorheen kon iemand zich op persoonlijke titel kandidaat stellen voor een plekje in het algemeen bestuur van het Waterschap (dat is de ‘gemeenteraad' van het Waterschap). Met ingang van de komende verkiezingen verdwijnt dit personenstelsel en krijgen we een lijstenstelsel, net als bij andere verkiezingen.

Water. Goed voor elkaar!
De ChristenUnie in de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's zal met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoen. De partij heeft immers de ambitie om op alle politieke niveaus zo krachtig mogelijk actief te zijn, om zo vanuit ons herkenbare, christelijk-sociale gedachtegoed, invloed uit te oefenen op de samenleving. Daar komt bij dat het waterschap uitdagende publieke thema's spelen. Denk aan waterveiligheid (waterkeringen), aan waterkwaliteit en aan de balans tussen recreatieve, agrarische en economische functies van het water. De ChristenUnie heeft de overtuiging dat ze richtinggevende ideeën heeft voor deze uitdagingen, welke op hoofdlijnen zijn verwoord in het model verkiezingsprogramma: Water. Goed voor elkaar!

Voorbereiding vanuit de provincie
De voorbereidingen voor de verkiezingen worden vanuit de ChristenUnie getroffen door de Provinciale Unie. De Provinciale Unie is verantwoordelijk voor de organisatie van en kandidaatstelling voor de verkiezingen.

Voor meer informatie over de waterschappen en de waterschapsverkiezingen kunt u vinden op de website van de Unie van Waterschappen