Perspectief naar de toekomst

Aanleiding Bijdragen commissie en raad Zomerbrief Begroting 2013

Aanleiding en verantwoording.

De gemeente Slochteren moet, als gevolg van rijksbeleid, net als alle gemeenten in Nederland bezuinigen. In onze gemeente moeten we het vanaf 2015 met niet minder dan 3 miljoen euro minder doen. Op het totaal van onze begroting is dat ongeveer 10%.

Redenen liggen niet in het door Slochteren gevoerde beleid. We hebben zelf onze zaken financieel goed voor elkaar. Wel worden gedwongen tot het nemen van fundamentele keuzes. De provincie die toeziet op de financiën van de gemeente kijkt streng mee en stelt eisen.

Waarom dan toch bezuinigen?

  • Gemeenten krijgen minder uit inkomsten uit het gemeentefonds. De rijksregering knijpt de gemeenten financieel af en geeft hen minder middelen.
  • Het takenpakket voor gemeenten neemt toe. Decentralisering gaat alleen niet gelijk op met het budget. We moeten dus meer doen, terwijl we het geld er niet bijgeleverd krijgen.
  • Slochteren wil de burgers niet opzadelen met een enorme stijging van de lasten, om alsnog het verminderde budget uit “Den Haag” aan te vullen.

Hoe gaan we te werk?

  • We hebben inloopavonden gehad.
  • De mogelijkheid om de begrotingswijzer in te vullen, waarbij alternatieven konden worden aangegeven.
  • Er zijn vooraf twee commissievergaderingen financiën gehouden. In de eerste vergadering stond vooral de inspraak van belangengroepen centraal. In de tweede vergadering heeft de politiek haar zienswijze gegeven.
  • Daarna volgt een raadsvergadering die de perspectiefwissel als kader voor de verdere besluitvorming zal dienen.
  • In de zomerbrief die we in de periode mei/juni bespreken wordt alles verder uitgewerkt en krijgen de bezuinigingen vastere vorm.
  • In de begrotingsraad zal de gemeenteraad uiteindelijke praten over de definitieve invulling van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting.