ChristenUnie landelijk, provinciaal en lokaal eenduidig over de gaswinning.

gasbesluit08-01-2015 17:00 08-01-2015 17:00

Tijdens een bijeenkomst 20 december hebben vertegenwoordigers van de ChristenUnie samen gesproken over het nieuwe gaswinningsbesluit van minister Kamp. Dit winningsbesluit is ver onder de maat. Met dit besluit is veiligheid niet gegarandeerd, wordt niet gewerkt aan herstel van vertrouwen en biedt het kabinet de regio geen toekomstperspectief. Dat kan en moet anders.

Veiligheid

Inwoners van Groningen moeten veilig kunnen wonen. Met dit besluit wordt die veiligheid onvoldoende gewaarborgd.

De ChristenUnie wil dat
- de maximale hoeveelheid gas die gewonnen mag worden moet verder worden gereduceerd totdat de veiligheid van inwoners is gegarandeerd.
- er grote haast gemaakt moet worden met het versterken van huizen en gebouwen. Op de bouwrichtlijnen die hiervoor in januari verschijnen mogen geen concessies worden gedaan.

Vertrouwen herstellen

Het akkoord dat de Regering in januari 2014 sloot met de regio heet 'herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel'. Met de matige uitvoering van dat akkoord en het tegenvallende gaswinningsbesluit is het vertrouwen verder weg dan ooit.

De ChristenUnie wil dat
- bestaande afspraken zo snel en adequaat mogelijk worden nagekomen
- de aardbevingsproblematiek wordt erkend als landelijk probleem zodat Groningers zich serieus genomen voelen

Perspectief


De Stad en Noordoost-Groningen is een prachtige regio met veel kansen. De recente vestiging van Google is hier een voorbeeld van. Dat mag niet verloren gaan. De gaswinning, schade en benodigde versterkingen heeft echter negatieve gevolgen op de huizenprijzen, het vestigingsklimaat en het imago van het gebied.   

De ChristenUnie wil dat
- het gaswinningsgebied een economisch toekomstperspectief geboden wordt, zodat op de lange termijn mensen en bedrijven zich hier blijven vestigen.

Samen optrekken


Het gebied waar bevingen plaatsvinden is het afgelopen jaar steeds groter geworden. Op 30 september werd ook de stad Groningen getroffen door een aardbeving.

De ChristenUnie wil dat
- Stad en Ommelanden samen blijven opkomen voor de belangen van Groningers. Te allen tijde moet voorkomen worden dat delen van de provincie uit elkaar gespeeld worden.
- één woordvoerder namens alle gaat Groningers pleiten voor veiligheid en herstel.

Nationale aanpak

Het veiligheidsvraagstuk en het preventief verstevigen is qua aard en schaal inmiddels van zo'n grote omvang dat een regionale aanpak en een primaire rol voor een private partij als de NAM volstrekt onvoldoende is. Een nationale aanpak is vereist.

De ChristenUnie wil meer regie van de Rijksoverheid in de aanpak van het gaswinningsvraagstuk. Zowel voor volledig onafhankelijke schadeafwikkeling als voor het preventief versterken van woningen. 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht