ChristenUnie ontevreden over uitvoering gaswinningsakkoord

gaswinning-groningen-anp102426-09-2014 16:00 26-09-2014 16:00

De ChristenUnie is niet tevreden met de uitvoering van de afspraken van het gaswinningsakkoord. Kamerlid Carla Dik-Faber pleit voor een snellere en betere uitvoering van de afspraken uit het akkoord 'vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen'. Dik-Faber: ,,Bewoners verkeren nog teveel in onzekerheid over wat zij van NAM en overheid kunnen verwachten. Zij verdienen duidelijkheid en zekerheid."

,,Daarom moeten we er nu bovenop zitten en zorgen dat door iedereen hard gewerkt wordt aan veiligheid, vergoeding van schade en nieuw economisch perspectief.” De ChristenUnie vindt dat de NAM en het ministerie harder aan de slag moeten met de afgesproken maatregelen. Daarbij moeten de inwoners uit het gebied nauwer worden betrokken en duidelijker worden geïnformeerd. In het akkoord dat de NAM, het ministerie, de provincie en de gemeenten in januari sloten, staan onder andere maatregelen voor het herstel van schade en de versteviging van huizen.

De communicatie vanuit de dialoogtafel, NAM en andere instanties komt zeer gefragmenteerd en onvoldoende duidelijk naar de bevolking toe. Dik-Faber: ,,Veel mensen geven aan niet te weten of ze onder een bepaalde regeling zullen vallen of niet. Bijvoorbeeld onder de waardevermeerderingsregeling, de regeling schrijnende gevallen of dat hun woning een van de 50.000 woningen is die zal moeten worden verstevigd.”

Volgens de ChristenUnie laat de uitvoering van het akkoord nu nog veel te wensen over. Zo vindt de partij het onacceptabel dat voor de versteviging van huizen tot wel 27 jaar uitgetrokken wordt. Ook moet duidelijker gecommuniceerd worden over de regeling, zodat inwoners weten of een regeling ook voor hen geldt. De ChristenUnie wil dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt voor het tempo en de uitvoering van het akkoord.


Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding van het bericht ‘Forse kritiek van gemeenten en provincie op NAM’ over de uitvoering van het gaswinningsakkoord (RTV Noordhttp://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=138622 13 september 2014).

1. Klopt de bewering dat slechts 2000 tot 5000 huizen per jaar worden verstevigd, terwijl 50.000 huizen verstevigd moeten worden? Klopt het dat het in dit tempo wel 27 jaar kan duren voordat alle woningen versterkt zijn? Bent u bereid om deze opgave veel sneller uit te laten voeren?

2. Bent u met mij van mening dat in het gaswinningsakkoord een te laag bedrag is opgenomen voor de extra kosten van nieuwbouw van woningen? Bent u bereid hierover opnieuw in gesprek te gaan met de NAM, zodat het bedrag op het vereiste niveau komt om een bouwstop te voorkomen en om meerkosten te vermijden van burgers, ondernemers en ontwikkelaars?

3. Bent u op de hoogte van de brandbrief van bestuurders van provincie en gemeenten aan de NAM? Deelt u het standpunt dat de uitgangspunten van het gaswinningsakkoord niet of onvoldoende zijn meegenomen in de aanbestedingsprocedure voor de uitvoeringsorganisatie voor schadeafhandeling, zoals het uitgangspunt om de regio te betrekken bij de uitvoering? Op welke manier zet u zich in voor naleving van de uitgangspunten van het Bestuursakkoord, naar aanleiding van de brandbrief? Op welke manier zet u zich in om de regio beter te betrekken bij de schadeafhandeling?

4. Bent u op de hoogte van de onvrede van verschillende deelnemers aan de dialoogtafel, die van mening zijn onvoldoende grip te hebben op de inhoudelijke uitvoering van het gaswinningsakkoord? Deelt u deze visie? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid de inbreng en de invloed van de regio op de uitvoering van de maatregelen te vergroten?

5. Deelt u mijn mening dat meer duidelijkheid noodzakelijk is over de gevolgen van het gaswinningsakkoord voor mensen op individueel niveau? Welke mogelijkheden ziet u om in samenwerking met de NAM verbetering aan te brengen in de gefragmenteerde informatievoorziening?

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht