2009 juli-december

Juli tot december 2009

December

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) wordt voorzien van de benodigde documenten. Ook staan er opnieuw aanpassingen van de APV op de agenda. De vermindering van de regeldruk zorgt voor het schrappen van overbodige regels. Opnieuw is er een jaar weer om voor je het goed en wel beseft. Op naar 2010. Het jaar van de verkiezingen, een nieuwe raad en nieuwe onderhandelingen voor het college. Een raad die door de groei van de gemeente zal bestaan uit 17 raadsleden.

November

De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 3 maart 2010 komt ook steeds dichterbij. De ChristenUnie kan terugkijken op een succesvolle periode. Veel van onze wensen zijn omgezet in gangbare praktijk. Het nieuwe programma voor de periode 2010-2014 is daarom opnieuw ambitieus. De ledenvergadering gaat akkoord met de kandidatenlijst. Jan Jakob is opnieuw lijsttrekker. Ook is de lijst opnieuw verjongd. We zijn blij met de vorming van deze kandidaten en zien de verkiezingen met vertrouwen tegemoet.

Oktober

De vakbonden beloven een hete herfst. In Slochteren lijkt het er inderdaad van te komen. Gemeentebelangen blijft vragen om duidelijkheid ten aanzien van afspraken met de landbouwers. Het antwoord is tot drie keer toe hetzelfde. Daarna volgt een voor de geloofwaardigheid van de politiek vervelende periode met berichtgevingen in de media. ChristenUnie wethouder Jan Jakob Boersma noemt de inhoud van een ingezonden stuk bedenkelijk. De belangen van de landbouwers zijn inzet van de besprekingen en de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken blijven geldig. Wanneer men er niet uitkomt wordt de opdracht teruggegeven aan de gedeputeerde.

In oktober begint ook de campagne voor de verkiezingen op gang te komen. Op de jaarmarkten in Siddeburen en Slochteren zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd. Dat levert de ChristenUnie weer een aantal nieuwe leden op. Er is veel waardering voor het werk van wethouder en fractie en het is mooi om dat soms uit onverwachte hoek te horen.

Griffier Pieter Norder neemt afscheid omdat hij een zelfde functie in de nieuw te vormen gemeente Oldambt heeft aanvaard. De ChristenUnie betreurt zijn vertrek, maar wenst hen veel werkplezier in deze nieuwe gemeente. Als tijdelijk opvolger treedt Ine Kramer die ook griffier is in de gemeente Scheemda.

Oktober is ook de maand waarin het college de begroting voor 2010 bekend maakt. Er staan forse investeringen op stapel. Die investeringen moeten vooral de leefbaarheid bevorderen. Er is in totaal meerjarig 14 miljoen beschikbaar voor onderhoud aan wegen, fietspaden, investeringen in scholen, cultuur en werkgelegenheid.

De discussie over duurzaamheid wordt in de ogen van de ChristenUnie teveel versmalt tot een discussie over energiebesparing en energietransitie. De fractie wil ook aandacht voor de millenniumdoelen omdat die naar onze stellige overtuiging alles te maken hebben met duurzaamheid. Helaas denkt de meerderheid hier anders over. Het is één van de punten die door ons zeker weer op de agenda zal worden geplaatst. Aan afwenteling hebben we niets, investeren in schone energie zonder te kijken naar de mogelijkheden die we hebben om ook de derde wereldlanden te stimuleren en economisch verder te helpen is wegkijken van het probleem.

De door de ChristenUnie bepleitte vrijwilligersverzekering komt er ondanks de aanvankelijke voorzichtigheid van wethouder Huizing op zit punt. De ChristenUnie vraagt niet meer dan het geld dat er in de uitkering aan de gemeenten voor is gereserveerd ook voor dat doel te gebruiken.

September

Voor Siddeburen een belangrijke maand want de visie Siddeburen wordt deze maand vastgesteld. Er is een traject aan vooraf gegaan waarin zowel de inwoners als de verenigingen in het dorp actief zijn betrokken. Ook de raad is op uitnodiging van de ondernemers in het dorp geweest om op de hoogte te worden gebracht van de wensen. Siddeburen heeft het in zich om van groeibriljant kroonjuweel te worden.

In september bespreken we ook de verdergaande samenwerking tussen SW-bedrijf Trio en Stichting Baanvak. De ChristenUnie wil eerst aangetoond zien hoe de samenwerking leidt tot efficiencyvoordeel. Er wordt nu al erg lang gepraat, er is weinig concreet en er is te weinig zicht op effect. Wat ons betreft wordt er eerst maar eens stevig doorgewerkt. In december staat het nieuw te vormen Bedrijf voor Werk en Re-integratie opnieuw op de agenda.

Augustus

Geen vergaderingen in deze maand. Veel mensen genieten van de culturele zomer in onze gemeente. Met enorme inzet van veel vrijwilligers. Voor de ChristenUnie mede reden om, zodra we weer aan het politieke werk beginnen, te vragen naar de vrijwilligersverzekering. Ook hier deze wens van de ChristenUnie wordt gerealiseerd.

In de zomer is de kredietcrisis niet uit het nieuws weg te denken. Omdat de ChristenUnie zich zorgen maakt om de positie van onze jongeren en het uitblijven van de nota’s over de Wet Investeren in Jongeren stellen we schriftelijke vragen aan het college. De streefdatum van 1 oktober halen we niet. In december worden de nota’s en verordeningen vastgesteld. De ChristenUnie gaat akkoord, maar blijft scherp op dit onderwerp.

Juli

Voor we beginnen aan het zomerreces en de vakantie, wordt in een feestelijke vergadering van de gemeenteraad de cultuurnota vastgesteld. Nadat we eerder drie avonden met het culturele veld hebben gesproken, een bezoek aan de gemeente Leek hebben gebracht en eerder in de commissie Leren, Werken en Zorgen het debat op een speciale locatie (de kerk in Hellum) hebben gevoerd, is het eindelijk zover. Structureel gaat er meer geld naar cultuur. Het betekent ook dat de door de ChristenUnie bepleitte AMV weer terug komt.