Januari 2008

Januari 2008

Op de drempel.

We staan op de overgang van 2007 naar 2008. Een jaar ligt al weer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurde. Ook dit jaar wisselden blijdschap en verdriet elkaar af. Zoals de Bijbel ons in Prediker al voorzegd heeft alles zijn eigen tijd.

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
3 Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

In de maand januari zijn ook de traditionele Nieuwjaarvisites weer bezocht, ook op het gemeentehuis werd deze weer goed bezocht. We hebben er de uitreiking van de sportstimuleringsprijs en de officiële overhandiging van de visie 2007-2017 van het dorp Tjuchem. U vindt de visie op de website van Tjuchem http://www.tjuchem.net/index.html

In januari namen we ook afscheid van VVD wethouder Sigrid Sengers, ze heeft een nieuwe baan in Brussel en zal daar de Noordelijke belangen behartigen. Met haar vertrek is er ook wisseling in het College, de huidige fractievoorzitter van de VVD Adri Scheidema is voorgedragen als wethouder. De ChristenUnie fractie heeft ingestemd met de benoeming van Scheidema tot wethouder. Omdat er door het vertrek van verschillende voorzitters ook een nieuwe verdeling van voorzitterschappen nodig was werd ook daar een stemming over gehouden. Ook de vice-voorzitterschappen zijn daarbij herverdeeld.