2009 januari-juni

Terugblik op januari tot juni

2009, het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Ook dit jaar is er veel werk verzet, en kon er door worden gegaan met de uitvoering van het beleid. Een terugblik op het eerste half jaar.

Juni

Hoogtepunt van deze maand is ongetwijfeld de viering van 50 jaar GAS en aftrap van de culturele zomer in Slochteren op 16 juni. Koningin Beatrix breng een bezoek en onthult het monument in de middenberm van de A7.

Maar natuurlijk zijn er eerder die maand ook verkiezingen voor het Europees parlement. De ChristenUnie krijgt in Slochteren 15,6% van de stemmen. De opkomst voor deze verkiezingen is met een opkomst van 35,77% bedroevend laag.

Later deze maand bespreken we de zomerbrief. Opnieuw blijkt dat we er als gemeente financieel goed voorstaan. Dat bewijst ook dat we op de goede weg zijn met onze manier van begroten.

Mei

De jaarrekening levert een pittige discussie op. Een positief saldo van 988.000 euro, terwijl er een tekort van 514.000 euro was begroot, noemt de ChristenUnie een mooi resultaat. Het biedt mogelijkheden om de gevolgen van de economische dip op te vangen en de regionale economie te stimuleren. Het college werk aan een stevig re-integratie en participatiebeleid. Er wordt stevig geïnvesteerd in de gemeente. Hoezo alles is gericht op Meerstad. Die herhaalde uitroep blijkt steeds niet te kloppen. Ondanks een mooi resultaat is niet iedereen is tevreden. Het CDA doet het af als juichverhalen in de krant, die de werkelijkheid niet melden. Op de terechte vraag hoe het CDA het dan ziet volgt weinig uitleg. Uiteindelijk gaat de raad unaniem akkoord met de voorgestelde besteding van het batig saldo.

April

Uniek is ook de actie van de oppositie die naar aanleiding van een bericht in de Noordelijke media een debat eist. Zoals wel vaker wordt de soep niet zo heet gegeten, en is de argumentatie uiterst zwak. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze manier van politiek bedrijven. Voor de beeldvorming naar buiten is het niet goed als er constant op allerlei veronderstellingen wordt gereageerd.

Dat de ChristenUnie graag meedenkt over matschappelijke problemen blijkt uit de discussieavonden die het Wetenschappelijk Instituut organiseert over de Islam. Later dat jaar verschijnt als uitvloeisel daarvan de publicatie “Voorwaarden voor vrede.””

Maart

De ChristenUnie vind het belangrijk om de inwoners van Slochteren te laten weten hoe we tot een besluit komen. Een van de manieren is het toevoegen van het onderdeel standpunten in de raad. Ook komt daar in maart de mogelijkheid van Twitter bij. Het blijkt ook een goede manier om ideeën met andere ChristenUnie fracties in Nederland uit te wisselen. Good working practice die ook voor Slochteren van meerwaarde kan zijn.

Het onderdeel duurzaamheid is bij de ChristenUnie op haar voorjaarsvergadering al aan de orde voor er in de raad over gesproken wordt. Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord past goed bij de ChristenUnie. Op uitnodiging van het bestuur spreekt dhr. Warners van Gasterra over het thema “Van Slochteren naar Kyoto en terug”

Februari

Meerstad ligt op het grondgebied van twee gemeenten. Daarom wordt er gezocht naar de mogelijkheid om tijdens de ontwikkeling van het Meerstadgebied politiek besluiten te nemen. De oplossing daarvoor is de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling. Eerder heeft de ChristenUnie bij het voortraject wel gevraagd naar de democratische legitimatie daarvan. De ChristenUnie is met Gerrit Hooikammer vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Jan Jakob Boersma heeft zitting in het Dagelijks Bestuur.

Het openbaar onderwijs in Slochteren biedt haareerste jaarrekening aan. De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat OPOS ook de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen. Verzelfstandigen hebben we ook gedaan omdat we vertrouwen hebben in een goede afloop.

Ja en dan de crisis. Reden voor Gemeentebelangen en CDA om de begroting voor 2009 af te wijzen en daar later vreemd genoeg niet op wilden worden aangesproken. Wethouder Jan Jakob Boersma blijft positief over het huishoudboekje. Aan het einde van 2009 blijkt dat hij het bij het rechte eind heeft gehad. En de twee tegenstemmende oppositiepartijen? Die bleven opvallend stil.

Januari

In januari bracht de ChristenUnie samen met de collega’s uit Hoogezand-Sappemeer een werkbezoek aan Trio werkbedrijven. Daarbij hebben we gesproken over de mogelijkheden die we als gemeenten hebben om het werk van deze sociale werkvoorziening te ondersteunen. Voor ons was dit aanleiding om het college te vragen de verouder bewegwijzering in de gemeente te vernieuwen. Ons idee om die bordjes bij Trio te laten fabriceren is door het college onderzocht. De beantwoording later in het voorjaar was positief. De nieuwe wegwijzers zullen door de medewerkers van Trio worden gemaakt.

Het nieuwe cultuurbeleid krijgt voorzichtig vorm. In een commissievergadering worden de eerste stielen neergezet. In de loop van het jaar krijgt het cultuurbeleid steeds meer vorm. Het traject wordt uitgevoerd met inbreng van het brede culturele veld.