Fractiejaarverslag 2009

Fractiejaarverslag 2009

Hier vindt u het fractiejaarverslag 2009 van de ChristenUnie Slochteren. In de gesprekken die de fractieleden met het bestuur hebben gevoerd kwam de wens naar voren om jaarlijks een verslag uit te brengen van de inbreng die de ChristenUnie fractie heeft gehad in de commissie- en raadsvergaderingen. Naast deze vergaderingen heeft de fractie van de ChristenUnie ook haar inbreng gehad in andere activiteiten binnen de gemeente. In dit verslag leggen we kort verantwoording af van de standpunten die we hebben uitgedragen. Ook in 2009 mochten we werken onder de zegen van onze God en Vader. In dit vertrouwen werken we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid dienaresse is van onze goede God.

We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons verbonden voelen zal versterken.

 

Fractie van de ChristenUnie Slochteren

 

Fractiejaarverslag 2009