Gerrit Hooikammer

Kort kennismaken.

Gerrit Hooikammer (4 november 1957) is sinds 22 december 2003 lid van de gemeenteraad van Slochteren voor de ChristenUnie. In de periode tot de verkiezingen van 2006 had hij zitting in de commissies Grote Projecten (waarin het onderwerp Meerstad erg belangrijk was) en Leren, Werken en Zorgen (LWZ). Sinds de verkiezingen van 2006 is hij door de toetreding van Jan Jakob Boersma tot het College van Burgemeester en Wethouders fractievoorzitter voor de ChristenUnie. Als fractielid is Gerrit nu verbonden aan de commissie Bestuur, Middelen en Ruimte (BMR).  Gerrit heeft samen met zijn broer een melkveehouderij in Lageland. Hij heeft als geen ander oog voor de agrarische belangen bij het gemeentelijk beleid en is een goede vertegenwoordiger voor deze beroepsgroep. Gerrit is verder maatschappelijk  actief als voorzitter van de Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e.o. Deze stichting zorgt er voor dat kinderen uit Wit Rusland die nog dagelijks te maken hebben met de gevolgen van de kernramp aan kunnen sterken bij een gastgezin en ook een ontspannende en leuke tijd krijgen.


Contact opnemen.

spam weg