Financiele begrippen

Financiele begrippen

Accountantsverklaring

Schriftelijke mededeling van de accountant waarin deze een oordeel geeft over de getrouwheid van de (financiële) verantwoording (i.c. de rekening).

Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat ten minste de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, dividend, het saldo van de financieringsfunctie, het saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds en de overige algemene dekkingsmiddelen.