Februari 2008

Februari 2008

De gemeente Slochteren werkt op een aantal terreinen samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De afdelingen sociale zaken werken erg veel samen. Ook kunnen we door gezamenlijk aanbesteden schaalvoordelen behalen. Daardoor zijn we niet alleen goedkoper uit, maar zijn we ook efficiënter en minder kwetsbaar. Goed dat die samenwerking er is. De ChristenUnie fracties van onze gemeente en de gemeente Hoogezand-Sappemeer werken erg goed samen. Veel informatie gaat via de mail en door het onderhouden van deze contacten hebben we een erg goed beeld van elkaars sterke punten gekregen. Daar maken we dankbaar gebruik van. Neem ook eens een kijkje op hun site. http://hoogezand-sappemeer.christenunie.nl Samen hebben we het idee opgevat om een ideeënbus op de websites te zetten. Daarmee zijn we nog beter te benaderen.

De gemeenteraad heeft deze maand gesproken over de tarieven voor OZB. De tarieven zijn opnieuw vastgesteld. De tarieven gaan per eenheid naar beneden. Daaruit blijkt dat het financiële beleid van het college goed is en ook voor de burgers van Slochteren iets oplevert.
We zijn akkoord gegaan met het wijzigen van de tarieven.

De bestuursvorm Meerstad is ook weer een belangrijke stap verder. Er is gekozen om te werken met een gemeenschappelijke regeling (WGR = Wet Gemeenschappelijke Regeling) Hierin zullen de besluiten worden genomen door zowel de politici en bestuurders van Slochteren als Groningen. De ChristenUnie fractie hoopt dat het daarmee ook een project wordt dat als gezamenlijk wordt ervaren. Nu moeten alle besluiten langs beide gemeenteraden. Wel vinden we dat er goed moet worden nagedacht over de democratische legitimatie. Toch is dit de beste optie en ook de meest effectieve. Met de ChristenUnie fracties in Groningen en de Staten hebben we hier eerder al over gesproken. We zitten op één lijn en hebben er een goed overleg over gehad.

 

De website beschikt over een forum dat nu ook lokaal kan worden gebruikt. Misschien is het wennen, maar we hopen dat we daarmee de leden nog meer bij het maken van beleid kunnen betrekken.