Ebe Jan de Haan

Ebe Jan de Haan

Ebe Jan de Haan woont samen met zijn gezin in Slochteren. Op de schitterende boerderij ' Westerplaats ' direct naast het kleine of overbos. Veel boerderijen hebben in de gemeente Slochteren geen agrarische functie meer. In die categorie valt deze boerderij niet. Naast het bilogisch houden van schapen heeft Ebe Jan een dagtaak als de agrariër. Ook werkt hij met zijn dieren mee aan het ecologisch beheer van een aantal natuurgebieden in onze gemeente,

In de politiek is Ebe Jan geen onbekende, en zeker niet voor de ChristenUnie. Hij stond al vaker op de lijst en heeft zich in het verleden ingezet binnen de steunfractie en de jongerenafdeling.

Ebe Jan is als landbouwer ook opbouwend kritisch over de koers van de ChristenUnie en laat dan ook niet na vragen te stellen over de koers die wordt gevaren. Een goede zaak, want zo blijven we als fractie scherp. Tijdens de verkiezingstour in 2002 werd zijn bedrijf door de landelijke ChristenUnie bezocht. Een verslag daarvan kwam in het Parool te staan.